Złóż wniosek

 

Imię*:

Nazwisko*:

PESEL*:

Seria i numer dowodu osobistego*:

Numer telefonu*:

Adres e-mail*:

Adres zameldowania/zamieszkania*:

Nr telefonu pracodawcy (jeżeli jest):

Zwracam się z wnioskiem o przyznanie mi pożyczki gotówkowej o następujących parametrach:

Kwota w złotych*:

Okres*:
30 dni

Oświadczam, że wysokość mojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 3 ostatnie miesiące wynosi zł z następującego tytułu:

do dnia:

nazwa firmy:

adres pracodawcy:

wymiar czasu pracy:

 

nazwa firmy:

adres firmy:

 

NIP:

 

(wskazać jakie):

Zawód wykonywany/branża:

Wykształcenie:


jeśli inne to proszę wpisać jakie:

Majątek:


suma zobowiązań wobec banków, SKOK-ów, firm chwilówkowych itp.:

Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego (zł):

Stan rodzinny:

Stan cywilny: )

Liczba osób na utrzymaniu:

Nie mam zajęć komorniczych/mam zajęcia komornicze na łączną kwotę (zł miesięcznie):

Dane rachunku bankowego:

Numer rachunku bankowego:

Nazwa banku:

Zgadzam się na przetwarzanie danych. Pełna treść klauzuli

Zgadzam się na weryfikację w bazach niesolidnych dłużników. Pełna treść klauzuli

Chcę otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Pełna treść klauzuli