Złóż wniosek

 

  Imię*:

  Nazwisko*:

  PESEL*:

  Seria i numer dowodu osobistego*:

  Numer telefonu*:

  Adres e-mail*:

  Adres zameldowania/zamieszkania*:

  Nr telefonu pracodawcy (jeżeli jest):

  Zwracam się z wnioskiem o przyznanie mi pożyczki gotówkowej o następujących parametrach:

  Kwota w złotych*:

  Okres*:
  30 dni

  Oświadczam, że wysokość mojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 3 ostatnie miesiące wynosi zł z następującego tytułu:

  do dnia:

  nazwa firmy:

  adres pracodawcy:

  wymiar czasu pracy:

   

  nazwa firmy:

  adres firmy:

   

  NIP:

   

  (wskazać jakie):

  Zawód wykonywany/branża:

  Wykształcenie:


  jeśli inne to proszę wpisać jakie:

  Majątek:


  suma zobowiązań wobec banków, SKOK-ów, firm chwilówkowych itp.:

  Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego (zł):

  Stan rodzinny:

  Stan cywilny: )

  Liczba osób na utrzymaniu:

  Nie mam zajęć komorniczych/mam zajęcia komornicze na łączną kwotę (zł miesięcznie):

  Dane rachunku bankowego:

  Numer rachunku bankowego:

  Nazwa banku:

  Zgadzam się na przetwarzanie danych. Pełna treść klauzuli

  Zgadzam się na weryfikację w bazach niesolidnych dłużników. Pełna treść klauzuli

  Chcę otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Pełna treść klauzuli