Łatwy Kredyt

Lateko Lizings to łotewska firma świadcząca usługi finansowe. Od 2012 roku otworzyli oni swoje przedstawicielstwo w Polsce gdzie na stronie internetowej www.latwykredyt.pl umożliwiają skorzystanie z oferty szybkich pożyczek gotówkowych.

Z pożyczki może skorzystać każdy posiadający obywatelstwo Polskie i zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będący w wieku od 20 do 65 lat, oraz nie posiadający negatywnej historii w BIG.  Wystarczy wejść na stronę łatwego kredytu, wypełnić wniosek i poczekać na decyzje. Mamy do wyboru kwotę od 100 do 500 zł na czas od 7 do 30 dni. Sami ustawiamy dogodne dla nas wartości, od nich też uzależniona jest kwota jaką będziemy musieli dopłacić do pożyczki – wyswietla się ona automatycznie po wyborze wysokości pożyczki.

Całkowity koszt kredytu stanowi prowizja za udzielenie pożyczki oraz opłata rejestracyjna, jest  on uzależniony od wysokości wypłacanej kwoty kredytu oraz okresu na jaki został udzielony kredyt. Wypłata środków pieniężnych następuje niezwłocznie po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki, jednak nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki. Pożyczka zostaje wypłacona w formie przelewu na rachunek bankowy Klienta, z którego została dokonana opłata rejestracyjna przez Klienta.